Czytamy. Poprawiamy. Ulepszamy.

Oferta

Pracownia edytorska Rubrica świadczy usługi z zakresu korekty i redakcji tekstów. Proponujemy Państwu również korektę techniczną (formatowanie tekstu w pliku Worda: nadanie stylów akapitowych i znakowych, ujednolicenie wcięć, wyliczeń, wypunktowań, podpisów pod grafikami itd.) oraz audyt językowy stron WWW i dokumentów firmowych.

Sprawdzamy:

 • książki i czasopisma
 • prace naukowe
 • publikacje elektroniczne
 • ulotki, pisma reklamowe
 • pisma handlowe, umowy
 • gazetki firmowe
 • katalogi
 • strony WWW
 • prezentacje multimedialne
 • wszelkie słowo pisane

Zapraszamy do skorzystania z oferty wydawnictwa, instytucje, firmy, a także osoby prywatne, którym zależy na profesjonalnym wizerunku oraz nawiązywaniu relacji z klientami i czytelnikami za pośrednictwem tekstów poprawnych i atrakcyjnych.

Zachęcamy do pobrania ulotki.

O pracowni

Właścicielka firmy jest absolwentką edytorstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, w pracy z różnego typu tekstami wykorzystuje także wiedzę zdobytą na kursie redaktora prowadzącego (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek) oraz kilkuletnie doświadczenie w poprawianiu tekstów informatycznych, prawniczych, popularnonaukowych, finansowych oraz beletrystyki i literatury reportażowej.

Do klientów byłych i obecnych należą:

 • IISG, Katedra Informatyki, AGH
 • Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze
 • Grupa Wydawnicza Helion (Helion, Onepress, Sensus)
 • Korporacja Ha!art
 • Studio Editorial
 • Pracownia d2d (głównie dla Wydawnictwa Czarne)
 • A plus C
 • Koło Naukowe Edytorów UJ
 • Koło Naukowe Komparatystów UJ
 • Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Intuicja językowa to nie wszystko – aby zagwarantować najwyższą jakość usług, sięgamy po najnowsze wydawnictwa poprawnościowe, publikacje z zakresu edytorstwa i typografii, jak również opinie językoznawców.

Jak działamy

Teksty poprawiamy na wydrukach (wykorzystujemy znormalizowane znaki korektorskie nanoszone na marginesie) lub w wersji elektronicznej w trybie śledzenia zmian (Microsoft Word: .doc, .docx; Open Office: .odt) lub dodawania komentarzy (.pdf). Klient otrzymuje tekst z poprawkami, które sam zatwierdza lub odrzuca.

 1. Aby zapytać o bezpłatną i niezobowiązującą wycenę, wystarczy napisać na adres biuro@rubrica.pl (do wyceny będzie nam potrzebny tekst lub jego fragment w formacie .doc, .docx, .odt, .pdf, .ind). Nawet na etapie wyceny gwarantujemy pełną poufność przesyłanych do nas materiałów i dbamy o nienaruszenie praw autorskich!
 2. Wyceniamy usługę i proponujemy termin realizacji zlecenia (dokładny koszt jest ustalany w zależności od charakteru publikacji, skomplikowania tekstu i jego objętości).
 3. Klient dostarcza całość materiałów: w wersji elektronicznej lub papierowej.
 4. Cały czas jesteśmy w kontakcie i odpowiadamy na pytania.
 5. Poprawiony tekst odsyłamy w umówionym terminie wraz z rachunkiem (w wersji elektronicznej lub papierowej). Wynagrodzenie za usługę należy opłacić po przyjęciu gotowego tekstu w terminie 14 dni*.

* Jeśli tekst jest duży, Klient zostanie poproszony o wpłacenie 50% ustalonej kwoty, zanim rozpoczniemy pracę.

Cennik

Podane ceny są orientacyjne. Dokładny koszt jest ustalany w zależności od charakteru publikacji, skomplikowania tekstu i jego objętości, a także terminu realizacji zlecenia (po otrzymaniu tekstu lub jego fragmentu do oceny). Prosimy o zapoznanie się ze słownikiem terminów przed zamówieniem usługi – jeżeli zależy Państwu na kompleksowym opracowaniu tekstu (poprawność, zagadnienia leksykalno-stylistyczne, sprawdzenie typografii, ujednolicenie terminologii itd.), a nie tylko usunięciu błędów językowych, zalecamy skorzystanie z usługi redakcji.

Na życzenie Klienta wykonamy darmową próbkę redakcji/korekty (do 5 stron znormalizowanych, tj. 9000 znaków, przy tekstach liczących ponad 2 arkusze wydawnicze).

Strona znormalizowana
(1800 znaków ze spacjami ~ A4)
Redakcja od 5,5 zł
Korekta na wydruku od 4 zł
Korekta elektroniczna
(.doc, .docx, .odt)
od 4 zł
Korekta w pliku PDF od 5 zł
Korekta techniczna do uzgodnienia
Audyt językowy stron internetowych do uzgodnienia
Audyt językowy dokumentów firmowych do uzgodnienia
Usługa ekspresowa +50%

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Firma korzysta ze zwolnienia z VAT. Wystawiamy tylko rachunki.

Słownik terminów

Redakcja

Opracowanie tekstu pod względem leksykalno-stylistycznym i typograficznym (układ tekstu, wyróżnienia) oraz sprawdzenie spójności materiału i weryfikacja jego logiczności, obejmuje między innymi sprawdzenie nazwisk czy pojęć, ujednolicenie skrótów, symboli, nazewnictwa oraz opisów bibliograficznych, dopuszcza ingerencję w znaczenie. Nie jest równoznaczna z korektą merytoryczną, którą powinien wykonać specjalista w danej dziedzinie.

Korekta językowa

Sprawdzenie poprawności językowej tekstu, czyli jego zgodności z zasadami polskiej gramatyki, ortografii i interpunkcji, wyeliminowanie literówek. Korekta nie może zastępować redakcji, dlatego tekst przed korektą powinien być wcześniej zredagowany.

Znaki korektorskie

Umowne znaki stosowane przez korektora do oznaczania błędów na wydrukach, umieszczane w miejscu wystąpienia błędu i powtarzane na prawym marginesie wraz z poprawną wersją.

Korekta techniczna

Zadbanie o estetyczny wygląd publikacji (formatowanie, dobór kroju, układ elementów tekstu – ostylowanie dokumentu Worda), aby była ona bardziej czytelna.

Ostylowanie

Nadanie poszczególnym fragmentom dokumentu odpowiednich stylów w celu wygenerowania spisu treści lub po prostu uporządkowania tekstu autorskiego (jego segmentacji) czy wprowadzenia hierarchii elementów (nagłówki, wypunktowania itd.).

Audyt językowy stron internetowych

Sprawdzenie tekstów na stronie pod względem poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej, stylistycznej i typograficznej, wskazanie niespójności w zakresie nazewnictwa czy użycia form językowych oraz ocena jakości i komunikatywności języka (czy styl pasuje do rodzaju komunikatu), spójności i struktury tekstów na stronie, a także etykiety językowej (zwroty grzecznościowe). Klient otrzymuje raport z audytu z uwagami i propozycjami zmian.

Audyt językowy dokumentów firmowych

Weryfikacja poprawności językowej (ortografia, interpunkcja, składnia, fleksja), stylistycznej i typograficznej dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych firmy, ze szczególnym uwzględnieniem jakości treści (jej logiczności, komunikatywności, jasności), spójności kompozycyjnej i w zakresie terminologii czy wyróżnień/stosowanych stylów. Raport wskaże najczęściej popełniane błędy językowe i zasugeruje szczegółowe zmiany, co pozwoli na standaryzację używanej przez firmę dokumentacji.

Arkusz wydawniczy

Jednostka obliczeniowa stosowana do określenia objętości tekstu. Przyjmuje się, że 1 arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami lub 22 strony normatywne (znormalizowane), 700 wersów poezji bądź też 3000 cm2 ilustracji (wzorów, diagramów, zapisu nutowego).

Strona normatywna

Kolejna jednostka miary objętości tekstu wynosząca 1800 znaków ze spacjami. Liczbę znaków sprawdzamy w edytorze tekstu (np. Word), korzystając ze Statystyki wyrazów (karta Recenzja / Statystyka wyrazów).

Pracownia edytorska Rubrica
Agata Czerwińska
 biuro@rubrica.pl
 (+48) 601-081-427